Jezuïetenhaciendas in koloniaal Mexico

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)35-50
Aantal pagina's16
TijdschriftLeidschrift Historisch Tijdschrift
Volume3
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit