J.G. Ottema syn útjefte fan de Proeliarius (1855) In ferhaal oer it kleaster Starum/Himmelum yn de perioade 1482-1517

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

122 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)264-274
Aantal pagina's11
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume82
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit