J.H. Halbertsma: Sexual Language and the Lexicon Frisicum (1872)

A. Dykstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-35
TijdschriftDictionaries: journal of the Dictionary Society of North America
Volume27
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit