Jitris: nasalearring en rekking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)28-37
TijdschriftTydskrift foar Fryske Taalkunde
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit