Job strain in working retirees in Europe: a latent class analysis

E. Dingemans, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Job strain in working retirees in Europe: a latent class analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences

Arts & Humanities