Johan Heinsen, Mutiny in the Danish Atlantic world; Convicts, sailors and a dissonant empire.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)626–627
TijdschriftAmerican Historical Review
Volume124
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit