Johanna Borski, weduwe met een bijzonder zakelijk talent

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-29
Aantal pagina's4
TijdschriftOns Bloemendaal
Volume44
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 20 dec. 2020

Citeer dit