Johannes Thysius and his music

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)105-122
TijdschriftTijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
Volume66
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit