Johnalcornia gen. et. comb. nov., and nine new combinations in Curvularia based on molecular phylogenetic analysis

Yu Pei Tan, Hugo Madrid, Pedro W. Crous, Roger G. Shivas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)589-603
  TijdschriftAustralasian Plant Pathology
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - nov. 2014

  Citeer dit