John’s car repaired: Variation in the position of Past Participles in the Verbal Cluster in Dutch.

Sjef Barbiers, H.J. Bennis, L.D.H. Dros-Hendriks

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'John’s car repaired: Variation in the position of Past Participles in the Verbal Cluster in Dutch.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences