Joint evaluation for joint governance of challenge-oriented research: (formerly known as: Evaluation and governance - and why the twain shall meet)

L. van Drooge, J. Deuten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

68 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Joint evaluation for joint governance of challenge-oriented research: (formerly known as: Evaluation and governance - and why the twain shall meet)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences