Jong bezield of oud bedaard? Een nieuwe editie van Willem Kloos' Verzen en de keuze van een basistekst

C. Cailliau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)404-418
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume125
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit