Jonge werknemers in een flexibele arbeidsmarkt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume36
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - jun. 2020

Keywords

  • corona
  • pandemie
  • sterfte
  • demos

Citeer dit