Joris en Karina’s holistisch letterkundig onderzoeksbureau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageJoris's and Karina's Holistic Literary Research Agency
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer6
Pagina's (van-tot)357-372
Aantal pagina's16
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume135
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 31 dec. 2019

Citeer dit