Jorwertbrekking

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)272-314
Aantal pagina's42
TijdschriftIt Beaken
Volume64
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit