Journal of Citizenship Studies: Informality and citizenship; The everyday state in Indonesia

W. Berenschot (Redacteur), G.A. van Klinken (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftCitizenship Studies
Volume22
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit