Journal of Historical Network Research: Networks of Manuscripts, Networks of Texts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Historical Network Research
Volume9
DOI's
StatusGepubliceerd - 09 nov. 2023

Citeer dit