Journal of Transatlantic Studies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Transatlantic Studies
Volume19
Nummer van het tijdschrift1-3 (2021)
StatusGepubliceerd - 19 feb. 2021

Citeer dit