Judge-dependence in degree constructions

L. Bylinina

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Semantics
StatusE-pub ahead of print - 01 okt. 2016

Citeer dit