Judicial Inference of the ‘Intent to Destroy’: A Critical, Socio-legal Analysis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Judicial Inference of the ‘Intent to Destroy’: A Critical, Socio-legal Analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences