Julian Millie - Hearing Allah’s Call; Preaching and Performance in Indonesian Islam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27-30
TijdschriftBijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
Volume174
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit