Juliana en Bernhard [Review of: Cees Fasseur. Juliana en Bernhard]

M.J. Schwegman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)38-41
TijdschriftOpenbaar Bestuur
Nummer van het tijdschrift6/7
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit