Kût, skynbonke en "Fessel": in strukturalistyske wurdstúdzje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)1-20
Aantal pagina's21
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume40
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit