Kameraden in de knokploeg van Koot: wie waren de WA'ers die de Jodenbuurt introkken?

J. Damsma, E.J. Schumacher

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)54-59
Aantal pagina's5
TijdschriftOns Amsterdam
Volume63 (2011)
Nummer van het tijdschrift2 (feb)
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit