Kanker. Een biografie [Review of: S. Mukherjee (2010) The Emperor of all Maladies]

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift14-11-2010
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit