Kansen en risico’s onder de loep. Lessen uit de geschiedenis van gg-gewassen voor CRISPR

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Deze zomer staan de zoetere aardbei en de niet-bruinende champignon op het CRISPR-menu. Landbouwminister Schouten ziet genome editing als een ‘lichte vorm van genetische modifi catie’ en is, net als biotechbedrijven, enthousiast over de mogelijkheden van CRISPR. Maar er zijn ook tegengeluiden. Milieuorgani-saties stellen dat CRISPR vragen oproept op het gebied van risico’s, macht, vrijheid van boeren, en culturele identiteit, waarbij visies over recht-vaardigheid, duurzaamheid en natuurlijkheid een rol spelen. Deze kloof kennen we vanuit eerdere discussies over genetisch gemodifi ceer-de gewassen. Hoe daar mee om te gaan?
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22
Aantal pagina's25
TijdschriftPodium voor Bio-ethiek
Volume26
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kansen en risico’s onder de loep. Lessen uit de geschiedenis van gg-gewassen voor CRISPR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit