Kansen en risico’s onder de loep. Lessen uit de geschiedenis van gg-gewassen voor CRISPR

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kansen en risico’s onder de loep. Lessen uit de geschiedenis van gg-gewassen voor CRISPR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities