Kansen in het onderwijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

School is een belangrijk onderdeel in het leven van jongeren en is sterk bepalend voor hun toekomst-mogelijkheden.In veel onderzoek wordt echter uitsluitend gekeken naar het eindniveau van jongeren.De TIES-survey geeft de unieke mogelijkheid om de hele schoolloopbaan van de jongeren,vanaf het begin tot het moment dat zij het onderwijs verlaten,te bestuderen.De opgetekende schoolloopbanen laten zien waar het Nederlandse onderwijssysteem de tweede generatie kansen biedt maar ook waar zij hen beperkingen oplegt.De tweede generatie Turken en Marokkanen begint over het algemeen wat later met school dan de autochtone jongeren. Terwijl een derde van de autochtone jongeren al voor het vierde jaar naar de peuterspeelzaal gaat is dit voor maar respectievelijk 12 en 14 procent van de Marokkaanse en Turkse tweede generatie het geval. Ook het percentage jongeren dat naar een kinderdagverblijf ging ligt bij de autochtone groep substantieel hoger dan bij de tweede generatie.Meer dan tweederde van de autochtonen, een kwart van de Marokkaanse en bijna een derde van de Turkse tweede generatie bezocht een kinderdagverblijf. Het percentage jongeren dat naar de kinderdagverblijf gaat nam in de loop der tijd wel toe. Dit geldt in het bijzonder voor de Turkse tweede generatie. Van de 30-35-jarigen ging een vijfde naar de kinderdagverblijf, van de jongste groep (18-24 jaar) 38 procent.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit