Karnameh va zamaneh Kargaran hendi dar Sanat Naft Iran (Persian)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrageLife and Time of Indian Migrant Workers in the Iranian Oil Industry
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftMardom-Nameh (A People's History Journal)
StatusGepubliceerd - 15 nov. 2016

Citeer dit