Kasbah in de Kanaalstraat. Beeldvorming in en rond een multi etnische stadswijk: een verkenning

T. Meder, H.C. Dibbits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)39-70
TijdschriftVolkskundig Bulletin
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit