Kat-woorden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

178 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftOnze Taal
Volume10
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit

van der Sijs, N., & Beelen, H. (2017). Kat-woorden. Onze Taal, 10.