Katanga Swahili and Heerlen Dutch: A sociohistorical and linguistic comparison of contact varieties in mining regions

L. Cornips, V. de Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
249 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer258
Pagina's (van-tot)35-70
TijdschriftInternational Journal of the Sociology of Language.
Volume2019
Nummer van het tijdschrift258
StatusGepubliceerd - 02 aug. 2019

Citeer dit