Katholieke Hogeschool Tilburg, Deel I: 1927-1954. Economie - Ethiek - Maatschappij

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)667-669
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume93
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit