Kathrin S. Bussmann, Diphthongs in Frisian, a comparative analysis ofphonemic inventories past and present. [Review of: Kathrin S. Bussmann (2004) Diphthongs in Frisian, a comparative analysis ofphonemic inventories past and present.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)59-61
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume55
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit