Kathrin S. Bussmann, Diphtongs in Frisian [Review of: Kathrin S. Bussmann (2004) Diphthongs in Frisian. A Comparative Analysis of Phonemic Inventories Past and Present]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)139-142
TijdschriftIt Beaken
Volume69
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit