Kedy sa začala používať nula?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Vertaalde titel van de bijdrageWho was the first to use a zero?
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftHistoryWeb
StatusGepubliceerd - 16 okt. 2017

Citeer dit