“Keep that woman out!" Notions of space in twentieth-century Flemish witchcraft discourse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)361-379
TijdschriftHistory and Theory
Volume52
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit