Keeping Faith with the Party: Communist Believers Return from the Gulag

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieBloomington
UitgeverijIndiana University Press
Aantal pagina's237
ISBN van geprinte versie0-253-35722-5
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit