Keeping the genome in shape: a role for protein and RNA

E. Splinter

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • de Laat, Wouter, Promotor
Datum van toekenning25 okt. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit