Keeping the Heart Fitm2 during Chemotherapy

Joep E C Eding, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-12
Aantal pagina's3
TijdschriftMolecular Therapy
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 02 jan. 2019

Citeer dit