Kennis van zeer veel fraeje zaaken; Het historiografische gebruik van Aziatische bronnen door François Valentyn

S. Huigen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNieuw Letterkundig Magazijn
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit