Kentering in de droom van het eeuwig leven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

44 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze bijdrage wijzen wij op het toenemende spanningsveld tussen de droom van het eeuwig leven, die wordt nagestreefd met behulp van wetenschap en technologie, en nieuwe maatschappelijke opvattingen die acceptatie van het eindige leven bepleiten. Deze opvattingen zijn ontstaan door uiteenlopende ervaringen en behoeften van ouderen en nieuwe perspectieven door immigratie. Ze vragen om reflectie en stellen de bestaande opvatting over het eeuwige alsook het eindige leven ter discussie.
Vertaalde titel van de bijdrageA turnaround in the dream of eternal life
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-33
TijdschriftPodium voor Bio-ethiek
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - jul. 2021

Keywords

  • eeuwig leven, voltooid leven, veranderende opvattingen, kwaliteit van leven

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Kentering in de droom van het eeuwig leven'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit