Keratomycosis refractory to common therapy due to a Coelomycete not yet described treated successfully with PHMB in combination with systemic and local terbinafine. A case report

W. Hofmueller, K. Tintelnot, M. Seibold, G.S. de Hoog, I. Tammer, T. Wecke, W. Behrens-Baumann

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)207-207
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit