Kerstening en kerkstichting in Friesland

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1172 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)61-72
TijdschriftMillennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies
Volumejrg. 19
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit