Kerstening in Friesland

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)61-71
Aantal pagina's11
TijdschriftBenedictijns Tijdschrift
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit