Ketamine anesthesia helps preserve neuronal viability.

R.B. De Oliveira, B. Graham, M.C. Howlett, F.S. Gravina, M.W. Oliveira, M.S. Imtiaz, R.J. Callister, R. Lim, A.M. Brichta, D.F. Van Helden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)230-232
TijdschriftJournal of Neuroscience Methods
Volume189
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit