Keurig netjes (2): Een corpusstudie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNeerlandistiek
Volume2018
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - okt. 2018

Citeer dit