Keuzevrijheid in pensioen

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperProfessioneel

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

In het publieke debat wordt vaak het belang van keuzevrijheid in pensioen-
zaken genoemd, maar wat willen werknemers echt? Uit een uniek vormgegeven
onderzoek onder werknemers blijkt dat de gewenste keuzevrijheid veel minder
groot is dan ruwe peilingen aangeven. Een kleine minderheid van de werkne-
mers hecht aan keuzevrijheid op het terrein van pensioeninleg (15%), voortijdi-
ge opname van pensioenvermogen (16%), pensioenfonds (26%), pensioenpakket
(14%) en belegging van pensioenvermogen (18%). Werknemers die op de boven-
genoemde terreinen keuze willen, zijn te kenmerken als mensen die weinig
vertrouwen hebben in het bestuur en beheer van het eigen pensioenfonds,
dan wel tonen zij zich minder solidair met andere deelnemers in hun pensi-
oenfonds. De meeste werknemers hebben geen moeite met een stelsel waarin
alle pensioenzaken worden uitbesteed aan de pensioenuitvoerder. Ook opteren
zij voor een stelsel met keuzevrijheid waarvan niet noodzakelijk gebruikt moet
worden gemaakt. In een dergelijk stelsel kunnen bijvoorbeeld standaardkeuzes
ontworpen door de pensioenuitvoerder leidend zijn.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieTilburg
UitgeverNetwork for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR)
Pagina's1-15
StatusGepubliceerd - 2016

Publicatie series

NaamNetspar Brief
Nr.maart 2016

Citeer dit