KeyGenes, a Tool to Probe Tissue Differentiation Using a Human Fetal Transcriptional Atlas

Matthias S Roost, Liesbeth van Iperen, Yavuz Ariyurek, Henk P Buermans, Wibowo Arindrarto, Harsha D Devalla, Robert Passier, Christine L Mummery, Françoise Carlotti, Eelco J P de Koning, Erik W van Zwet, Jelle J Goeman, Susana M Chuva de Sousa Lopes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'KeyGenes, a Tool to Probe Tissue Differentiation Using a Human Fetal Transcriptional Atlas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences