Ki-67 Immunostaining in uveal melanoma: the effect of pre-enucleation radiotherapy

C.M. Mooy, P.T.V.M. de Jong, T.H. van der Kwast, P.G.H. Mulder, M.J. Jager, D.J. Ruiter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1275-1280
TijdschriftOphthalmology
Volume97
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit